Slim & duurzaam

De wijkaanpak richt zich middels een procesmatige aanpak op diverse projecten. Hierbij houden we onze focus op een steeds slimmere, snellere en een meer duurzame manier van werken. We ontzorgen daarmee de opdrachtgever van begin tot eind en voor bewoners betekent dit een kortere doorlooptijd, zo min mogelijk overlast en een kwalitatief goed gerenoveerde woning.

Om dit te bereiken maken we gebruik van de nieuwste innovaties en spelen we in op de wensen en behoeften vanuit de markt. We onderzoeken de ontwikkelingen in de proces-, energie- en materiaaltransitie en passen deze in onze werkwijze toe.

Procestransitie

Door niet een projectmatige maar procesmatige aanpak, zorgen we voor een kortere doorlooptijd, grotere mate van voorspelbaarheid en hogere kwaliteit. We maken gebruik van digitale productie met andere materiaaltoepassingen, LEAN-planmethodieken en de vakkundigheid van onze medewerkers.

Energietransitie

De wijkaanpak biedt oplossingen om woningen te renoveren met het oog op verduurzaming. Dit kan stapsgewijs door middel van een no-regret oplossing of in één keer naar nul-op-de-meter (NOM). Hierbij bieden we zowel bouwkundige aanpassingen, zoals passende isolatie of goede luchtdichting, alsook de installatietechnische voorzieningen, zoals warmtepompen, balansventilatie en pv-systemen.

Materiaaltransitie

Veel materiaal wordt verspaand en weggegooid. Door kritisch te kijken naar hergebruik van de toegepaste materialen kunnen we zorgen voor minder verspilling. We scheiden de afvalstromen en indien mogelijk wordt hieraan een tweede leven gegeven, daarnaast bekijken we of de materialen biobased of circulair toe te passen zijn. Hierbij hebben we een samenwerking met Stadsmijn Achterhoek.

De Naobers Aan het werk
Rick statisch collega de naobers

Vragen?

Wijkaanpak
Rick Ebbers
    0314-361716
   wijkaanpak@denaobers.com

Onze partners, écht naoberschap