Vastgoedonderhoud

Het team Vastgoedonderhoud richt zich op renovaties en het dagelijkse onderhoud van vastgoed. We voeren dagelijkse reparaties uit, voeren onderhoud uit aan mutatiewoningen en verzorgen alle werkzaamheden rondom badkamer-, keuken- en toiletrenovaties. Hiervoor hebben we alle vakdisciplines onder één dak, denk aan timmer-, metsel-, tegel- en installatietechnische werkzaamheden. Zo kunnen wij woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en zakelijke vastgoedeigenaren ontzorgen.

De Naobers werknemer in bus

De Naobers Wijkaanpak

Het team Wijkaanpak richt zich op de procesmatige projectaanpak van renovaties. We voeren groot onderhoud uit aan vastgoed van onze opdrachtgevers. Dit doen we projectmatig door middel van het goed en efficiënt organiseren van onze processen. We focussen ons op slimmere, snellere en duurzamere oplossingen. Dit doen we door in te spelen op de wensen en behoeftes binnen de markt en gebruik te maken van de nieuwste innovaties.

Procestransitie

Door niet een projectmatige maar procesmatige aanpak, zorgen we voor een kortere doorlooptijd, grotere mate van voorspelbaarheid en hogere kwaliteit. We maken gebruik van digitale productie met andere materiaaltoepassingen, LEAN-planmethodieken en de kunde van medewerkers.

Energietransitie

De wijkaanpak biedt oplossingen om woningen stapsgewijs te renoveren met een no-regret oplossing of in één keer naar NOM (nul-op-de-meter). Hierbij bieden we zowel bouwkundige aanpassingen (passende isolatie of goede luchtdichting), als ook de installatietechnische voorzieningen (warmtepompen, balansventilatie en pv-systemen).

Materiaaltransitie

Veel materiaal wordt verspaand en weggegooid. Door toegepaste materialen kritisch te bekijken zorgen we voor minder verspilling. We scheiden de afvalstromen en indien mogelijk wordt hieraan een tweede leven gegeven, daarnaast bekijken we of de materialen biobased of circulair toe te passen zijn. Hierbij hebben we een samenwerking met Stadsmijn Achterhoek.

De Naobers Aan het werk

Vragen?

Vastgoedonderhoud
Manfred Vels
06 12 34 56 78

Naober Wijkaanpak
Rick Ebbers
06 12 34 56 78

Onze partners, écht naoberschap